Principle Investigator

Xiaofeng Xu Xiaofeng Xu
Assistant Professor of Ecology
San Diego State University
Tel: 619-594-2279
E-Mail: xxu@sdsu.edu

 

Lab Members

yh_wang
Yihui Wang Liyuan He
Ph.D. student Ph.D. student
Fazhu Zhao Xiaodan Mei  Lina Sun
  Visiting professor  Visiting professor  Visiting professor
Thomas Brehme Victoria Broadnax Oliva Yang
 Undergrad Undergrad High school student

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumni

Xiaochun_Zhang_web ChunMa_web Lihu Zhang
Xiaochun Zhang

Chun Ma

Linna Ma Lihua Zhang

Hongtao Duan

 Jia Cao

  Zhongmei Wan Shufeng Zheng

Jia Jia Yunhe Yin  Lezhi Wu Kavita Rajah
 Nannan Wang

Xiwei Wang

Chunxia He Hui Huang

 Fenghui Yuan

 Dan Li

 

 

Postdoc, Liping Gao — Now lecturer at Southern Georgia University
Postdoc, Xiaochun Zhang — Now a Senior Maching Learning Engineer, Los Angles
Postdoc, Chun Ma — Now a Data analyst at Molina Healthcare
Postdoc, Lihua Zhang — Now a research scientist at Intitute of Botany, Chinese Academy of Sciences
Research Assistant Professor, Xia Song — Now senior scientist at CoStar Group

Graduate, Kavita Rajah — Now student at San Diego State University
Graduate, Bowen Zhang — Now Asisstant professot at Ball State University

Visiting scientist, Yuedong Guo  — Now Professor at Northeast Institute of Geography Agricultural Ecology, Chinese Academy of Sciences
Visiting scientist, Linna Ma  — Now research scientist at Intitute of Botany, Chinese Academy of Sciences
Visiting scientist, Lihua Zhang  — Now research scientist at Intitute of Botany, Chinese Academy of Sciences
Visiting professor, Hongtao Duan — Now research scientist at Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences
Visiting professor, Jia Cao — Now an associate professor at Beijing Forestry University
Visiting scientist, Zhongmei Wan  — Now Associate Professor at Jilin University
Visiting scientist, Shufeng Zheng  — Now Associate Professor at Heilongjiang University
Visiting professor, Yunhe Yin  — Now Professor at Institute of Geography and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences
Visiting professor, Lezhi Wu  — Now Professor at Hubei Normal University
Visiting professor, Xiwei Wang  — Now Associate Professor atHeilongjiang University
Visiting professor, Chunxia He  — Now Professor at Chinese Academy of Forestry
Visiting professor, Hui Huang  — Now Professor atChinese Academy of Forestry

Undergraduate, Diandong Tang — Now graduate student at Beijing Normal University
Undergraduate, Yunxuan Miao — Now graduate student at Beijing Normal University

High school student, Sina Djafari-Rouhani (The poster presentation made to state-level science fair competition in Texas in 2015)
High school student, Maria Takigawa (The poster presentation made to state-level science fair competition in Texas in 2015)
High school student, Amy Li — (The Westview High School, San Diego, CA, 2017 summer)
High school student, Sam Xiong — (The Westview High School, San Diego, CA, 2018 summer)